Εμβαδόν
Τιμή

Υπηρεσίες

 

 

Βασικές υπηρεσίες 

 

Σωστή κατανόηση των αναγκών των πελατών και πρόταση των κατάλληλων ακινήτων

Εκτίμηση τιμών βάση της γνώσης μας για την αγορά

Σωστή ενημέρωση των πελατών για τα έξοδα του ακινήτου όπως κοινοχρήστων , δημοτικά τέλη βάση τετραγωνικών κλπ.

Διαπραγμάτευσή τιμής

Ετοιμασία συμβολαίων και ενημέρωση , συμβουλή σχετικά με τα συμβόλαια

 

Επιπλέον  υπηρεσίες 

 

Έλεγχος πολιτικού μηχανικού και αναφορά για το ακίνητου

Αναλυτική εκτίμηση τιμής  ακινήτου 

Τραπεζική έρευνα δανείων και πρόταση βάση των αναγκών του πελάτη 

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες


 

 

 

Εταιρικό προφίλ

Λοιπές κατηγορίες

Επικοινωνία

Enter Property

info@enterproperty.gr

Λεωφόρος Θησέως 14Α Εκάλη Τ.Κ. 14578
Τηλ. +30 6940700600